Colectoare Solare

Fezer Romania - Colectoare Solare

Diagrama insolaţie

Durata de strălucire a soarelui


Durata de strălucire a soarelui, reprezintă intervalul de timp, din cursul unei zile, când soarele străluceşte şi se exprimă în ore şi zecimi de oră.

Pe teritoriul României, cele mai mari valori, de peste 2300 de ore anual se înregistrează pe litoralul Mării Negre, ca urmare a predominarii timpului senin în cea mai mare parte a anului, determinată de descendenţa aerului în apropierea Mării Negre.

Regiunile de câmpie se deosebesc între ele printr-o durată caracteristică a strălucirii soarelui, generată de condiţiile circulaţiei maselor de aer. Astfel, în timp ce în Câmpia Româna, durata medie anuală de insolaţie însumează peste 2100 de ore în partea estica si sud-estica şi peste 2200 de ore în zona centrală şi vestică, ca urmare directă a predominării aerului continental, în Cimpia de Vest sub influenta circulaţiei oceanice dinspre vest, aceasta variază între 2047 de ore (Satu Mare) şi 2178 de ore (Sânnicolau Mare).

Regiunile situate la adăpostul culmilor montane înalte beneficiază de o durată mai mare de strălucire a soarelui. Astfel, durata anuală depaşeşte 2000 de ore în Subcarpaţii de Curbură şi Getici, Podişul Moldovei, precum şi în depresiunile situate la poalele Munţilor Apuseni.

Regiunile de deal şi montane, unde numărul anual de zile cu ceaţă şi cer acoperit prezintă o frecvenţă mai mare, numărul mediu anual al orelor de strălucire a soarelui se reduce treptat de la 1900 de ore în zonele de deal şi podiş, până la valori sub 1600 de ore la altitudini de peste 2500 m.

În depresiunile intramontane, durata insolaţiei se reduce mult datorită obstacolelor care limitează orizontul şi persistenţa ceţei şi a nebulozităţii stratiforme, ca urmare a predominării inversiunilor termice.

Date furnizate de INMH